Category Archives: Darminfectie

Ziekte van Crohn: ziektebeeld

Ziekte van Crohn

Enteritis regionalis of de ziekte van Crohn is een inflammatoire aandoening van het darmstelsel, meer bepaald de dunne en dikke darm. De aandoening kan zich ook verder uitstrekken naar de aars of zelfs tekenen van ontsteking in de mond vertonen. In zeer aparte gevallen kunnen ontstekingswonden op het lichaam ontstaan. Je kan zowel getroffen worden door de acute vorm als de chronische vorm van Crohn.

De oorzaak

De oorzaak van de ziekte van Crohn, is terug te vinden in de genen: Nod2-eiwit  en is een auto-immuunziekte. Hierdoor gaat het het lichaam niet alleen schadelijke bacteriën en virussen aanvallen maar ook de eigen lichaamscellen. Aangezien het een genetische aandoening is, kan men er niet veel aan doen. Toch wordt de ziektegraad in sterke mate bepaald door uitwendige factoren zoals de levensstijl, de voeding en stress en roken. 

Symptomen

De symptomen zijn kunnen variëren van diarree tot ernstige ontstekingswonden. Als we denken aan langdurige diarree, dan denken we ook aan vitaminen tekort omdat deze niet meer door het lichaam kunnen opgenomen worden. Denken we dan maar een magnesiumtekort dat ernstige gevolgen kan hebben op het lichaam en hart. Wanneer de ziekte van Crohn in een vroeg stadium van het leven optreedt, kan er ook een groeiachterstand worden waargenomen door het tekort aan voedingsstoffen. Ook kan het lichaam onvoldoende water en vocht opnemen. In ernstige gevallen moet vocht via baxters toegediend worden.

Ook een zeer vaak voorkomend symptoom is oververmoeidheid. Dit heeft natuurlijk weer te maken met het onvoldoende opnemen van voedingstoffen en energie.

Deze mensen beginnen ook zeer sterk te vermageren en af te vallen, net omdat ze geen voeding meer kunnen binnenhouden (braken) en het niet door het lichaam wordt opgenomen. Ook hier dienen deze mensen via baxters van voldoende voedingstoffen te worden voorzien.

Er kan eveneens bloed bij ontlasting voorkomen. Door de infectiewonden kunnen scheurtjes in aders ontstaan wat resulteert als bloed in de ontlasting.

Er kunnen zich littekens vormen in het darmstelsel. Deze kunnen afkomstig zijn door:

  • 30 % ontstekingen
  • 50% stenosen (vernauwingen van de darm met hevige pijn)
  • 20% fistels (onnatuurlijke kanaaltjes tussen omliggende organen en darmstelsels)

Fistels kunnen voorkomen rond de anus wanneer de ziekte van Crohn de endeldarm heeft aangetast. Dit zijn opening naast de anus waaruit eveneens ontlasting kan komen.

Ziekte van Crohn genezen

De ziekte valt niet te genezen maar wel te verhelpen. De meest voorhand liggende medicatie zijn alle soorten ontstekingsremmers. Toch zou de KU Leuven een nieuw medicament ontwikkeld hebben waardoor je weer normaal kan leven ook al ben je drager van het gen.

Bekijk de video op vtmnieuws.

Antibiotica en darmontsteking

Antibiotica

Men heeft in de strijd tegen darmontsteking inderdaad krachtig werkende stoffen gevonden. Denkt u maar aan antibiotica als penicilline, streptomycine, aureomycine en soortgelijke preparaten. In vele gevallen hebben deze middelen zelfs levens gered, in het bijzonder bij verscheidene tropenziekten.
Bij ons worden deze producten echter al bij het minste of geringste toegepast. Ook wanneer gemakkelijk op een andere manier geholpen zou kunnen worden, zoals bij een keelontsteking of een onschuldige infectie. Daardoor vormen deze middelen voor ons een zeker gevaar, het lichaam raakt eraan gewend, zodat deze antibiotica geen effect hebben als het er werkelijk op aankomt. Bovendien wordt na verloop van tijd de darmflora beschadigd en te gronde gericht.

Darmflora helpen

Evenals voor het opnemen van voedingsstoffen bepaalde bacteriën in de darm nodig zijn, heeft ook de plant voor het opnemen van haar voedsel een bepaalde bacteriële flora nodig. Men kan bijvoorbeeld geen goede soja-oogst krijgen, wanneer men bij het uitzaaien van de sojabonen de grond niet voorziet van speciale bacteriën. Ja, zonder bodembacteriën zou er geen dennenbos bestaan!

Zo is het ook gesteld met onze darm, ook hij heeft verscheidene bacteriën nodig. Daarom wordt voor de verzorging van de darm in het bijzonder yoghurt aanbevolen, vooral in afwisseling met Acidophyluspoeder. Hierdoor wordt de darmflora geholpen, terwijl de schadelijke bacteriën worden vernietigd.

De melkzuurbacteriën zijn voor ons van groot nut, want zij werken broederlijk samen met de darmbacteriën.
Nemen wij echter onze toevlucht tot de eerder genoemde antibiotica bij een darmontsteking, dus penicilline, streptomycine, aureomycine en hoe ze verder ook mogen heten, dan moeten wij beseffen dat ze ook nuttige darmbacteriën zullen aantasten.Vaak zijn de nuttigste en belangrijkste bacteriën het gevoeligst, terwijl juist de schadelijke bacteriën zich na het toe dienen van deze antibiotica het snelst uitbreiden. Hierdoor kan zich onder bepaalde omstandigheden een chronische darmontsteking ontwikkelen. De darmflora is aangetast, waardoor de nieuw binnendringende bacteriën de kans krijgen om veel actiever te worden. Het gevolg is dat we nog vatbaarder zijn dan voorheen. Juist bij ernstige ziekten zijn we hulpeloos, omdat zelfs de andere, conservatieve methoden in zulke gevallen minder goed werken.