Antibiotica en darmontsteking

>
>

Antibiotica

Men heeft in de strijd tegen darmontsteking inderdaad krachtig werkende stoffen gevonden. Denkt u maar aan antibiotica als penicilline, streptomycine, aureomycine en soortgelijke preparaten. In vele gevallen hebben deze middelen zelfs levens gered, in het bijzonder bij verscheidene tropenziekten.
Bij ons worden deze producten echter al bij het minste of geringste toegepast. Ook wanneer gemakkelijk op een andere manier geholpen zou kunnen worden, zoals bij een keelontsteking of een onschuldige infectie. Daardoor vormen deze middelen voor ons een zeker gevaar, het lichaam raakt eraan gewend, zodat deze antibiotica geen effect hebben als het er werkelijk op aankomt. Bovendien wordt na verloop van tijd de darmflora beschadigd en te gronde gericht.

Darmflora helpen

Evenals voor het opnemen van voedingsstoffen bepaalde bacteriën in de darm nodig zijn, heeft ook de plant voor het opnemen van haar voedsel een bepaalde bacteriële flora nodig. Men kan bijvoorbeeld geen goede soja-oogst krijgen, wanneer men bij het uitzaaien van de sojabonen de grond niet voorziet van speciale bacteriën. Ja, zonder bodembacteriën zou er geen dennenbos bestaan!

Zo is het ook gesteld met onze darm, ook hij heeft verscheidene bacteriën nodig. Daarom wordt voor de verzorging van de darm in het bijzonder yoghurt aanbevolen, vooral in afwisseling met Acidophyluspoeder. Hierdoor wordt de darmflora geholpen, terwijl de schadelijke bacteriën worden vernietigd.

De melkzuurbacteriën zijn voor ons van groot nut, want zij werken broederlijk samen met de darmbacteriën.
Nemen wij echter onze toevlucht tot de eerder genoemde antibiotica bij een darmontsteking, dus penicilline, streptomycine, aureomycine en hoe ze verder ook mogen heten, dan moeten wij beseffen dat ze ook nuttige darmbacteriën zullen aantasten.Vaak zijn de nuttigste en belangrijkste bacteriën het gevoeligst, terwijl juist de schadelijke bacteriën zich na het toe dienen van deze antibiotica het snelst uitbreiden. Hierdoor kan zich onder bepaalde omstandigheden een chronische darmontsteking ontwikkelen. De darmflora is aangetast, waardoor de nieuw binnendringende bacteriën de kans krijgen om veel actiever te worden. Het gevolg is dat we nog vatbaarder zijn dan voorheen. Juist bij ernstige ziekten zijn we hulpeloos, omdat zelfs de andere, conservatieve methoden in zulke gevallen minder goed werken.

>
>