Tag Archives: darmontsteking

Ziekte van Crohn: ziektebeeld

Ziekte van Crohn

Enteritis regionalis of de ziekte van Crohn is een inflammatoire aandoening van het darmstelsel, meer bepaald de dunne en dikke darm. De aandoening kan zich ook verder uitstrekken naar de aars of zelfs tekenen van ontsteking in de mond vertonen. In zeer aparte gevallen kunnen ontstekingswonden op het lichaam ontstaan. Je kan zowel getroffen worden door de acute vorm als de chronische vorm van Crohn.

De oorzaak

De oorzaak van de ziekte van Crohn, is terug te vinden in de genen: Nod2-eiwit  en is een auto-immuunziekte. Hierdoor gaat het het lichaam niet alleen schadelijke bacteriën en virussen aanvallen maar ook de eigen lichaamscellen. Aangezien het een genetische aandoening is, kan men er niet veel aan doen. Toch wordt de ziektegraad in sterke mate bepaald door uitwendige factoren zoals de levensstijl, de voeding en stress en roken. 

Symptomen

De symptomen zijn kunnen variëren van diarree tot ernstige ontstekingswonden. Als we denken aan langdurige diarree, dan denken we ook aan vitaminen tekort omdat deze niet meer door het lichaam kunnen opgenomen worden. Denken we dan maar een magnesiumtekort dat ernstige gevolgen kan hebben op het lichaam en hart. Wanneer de ziekte van Crohn in een vroeg stadium van het leven optreedt, kan er ook een groeiachterstand worden waargenomen door het tekort aan voedingsstoffen. Ook kan het lichaam onvoldoende water en vocht opnemen. In ernstige gevallen moet vocht via baxters toegediend worden.

Ook een zeer vaak voorkomend symptoom is oververmoeidheid. Dit heeft natuurlijk weer te maken met het onvoldoende opnemen van voedingstoffen en energie.

Deze mensen beginnen ook zeer sterk te vermageren en af te vallen, net omdat ze geen voeding meer kunnen binnenhouden (braken) en het niet door het lichaam wordt opgenomen. Ook hier dienen deze mensen via baxters van voldoende voedingstoffen te worden voorzien.

Er kan eveneens bloed bij ontlasting voorkomen. Door de infectiewonden kunnen scheurtjes in aders ontstaan wat resulteert als bloed in de ontlasting.

Er kunnen zich littekens vormen in het darmstelsel. Deze kunnen afkomstig zijn door:

  • 30 % ontstekingen
  • 50% stenosen (vernauwingen van de darm met hevige pijn)
  • 20% fistels (onnatuurlijke kanaaltjes tussen omliggende organen en darmstelsels)

Fistels kunnen voorkomen rond de anus wanneer de ziekte van Crohn de endeldarm heeft aangetast. Dit zijn opening naast de anus waaruit eveneens ontlasting kan komen.

Ziekte van Crohn genezen

De ziekte valt niet te genezen maar wel te verhelpen. De meest voorhand liggende medicatie zijn alle soorten ontstekingsremmers. Toch zou de KU Leuven een nieuw medicament ontwikkeld hebben waardoor je weer normaal kan leven ook al ben je drager van het gen.

Bekijk de video op vtmnieuws.

Darmontsteking

Darmontstekingen kunnen de oorzaak zijn van zwarte of donkere ontlasting, overmatig slijm bij de ontlasting, dunne ontlasting en groene ontlasting.

Buikloop of diarree

Een darmontsteking zoals buikloop of diarree (ook wel darmcatarre) kan ontstaan wanneer de voedselbrij de dunne darm onvoldoende voorbereid bereikt of te snel doorloopt (bijv. na maagresectie), wanneer de resorptie van voedingsstoffen in de dunne darm of van water in de dikke darm is verstoord, de productie van spijsverteringssappen is gestegen enz.
Het gebruik van alcohol, uitheemse gerechten (bijv. bereidingen met olijfolie) enz. Ernstiger is diarree na het gebruik van geneesmiddelen, vooral antibiotica, waarbij ook de darm flora is verstoord. Deze bijzonder belangrijke darmflora moet dan weer zorgvuldig worden opgebouwd, wat soms weken kan duren. Ook nerveuze toestanden kunnen aanleiding geven tot buikloop of dunne ontlasting. Verder treedt diarree op in samenhang met uiteenlopende ontstekingen en infectieziekten, zoals enteritis, gastroenteritis, tyfus, paratyfus, tuberculose, na vergiftigingen, in de aanwezigheid van wormen en amoeben enz.

Buikloop kan chronisch worden bij alle ontstekingen van de darm, bij Chronische diarree tumoren en divertikels, darmtuberculose, aandoeningen van lever en pancreas, allergieën ten opzichte van bepaalde voedingsmiddelen, worminfecties enz. De stoelgang is eerst zeer dun en brijachtig, wordt snel waterachtig, verliest zijn kwalijke geur en wordt meer en meer met slijm vermengd. Wanneer deze toestand aanhoudt, wordt veel water aan het lichaam onttrokken en wordt ook de elektrolytenbalans (speciaal door kaliumverlies) verstoord, zodat in het ziekenhuis speciale infusievloeistoffen moeten worden toegediend.

Bij diarree moet steeds de onderliggende aandoening worden behandeld, zodat wordt aanbevolen onmiddellijk de arts om advies te vragen. Ondertussen zijn bedrust en volledig vasten de eerste maatregelen. De tweede dag of eerder wordt slappe thee of pepermuntthee zonder suiker, maar eventueel met een mespuntje zout gegeven. Koffie, alcohol en nicotine zijn verboden. Men kan ook één of twee dagen niets anders eten dan geraspte appelen (zonder schil). Daarna wordt voorzichtig overgegaan op vaster voedsel.
 

Dyspepsie

Bij dyspepsie is sprake van onvoldoende vertering van de koolhydraten – Dyspepsieten, de eiwitten of de vetten in de voeding. Deze toestanden leiden tot diarree met nauw omschreven kenmerken.
 

Colitis

Colotis is een darmontsteking van de dikke darm, die o.a. kan worden Colitis veroorzaakt door bacillen, virussen of amoeben maar ook door verstoringen van het vegetatieve zenuwstelsel.
Deze laatste vorm, waarbij dus geen organische afwijkingen aan te wijzen zijn, komt vooral voor bij gevoelige en psychisch labiele vrouwen van 20 tot 50 jaar en wordt onder meer gekenmerkt door de aanwezigheid van vliesjes in de bijzonder slijmerige stoelgang. De symptomen van colitis membranacea (of colica mucosa) zijn pijn in de buik, diarree, constipatie, windzucht, gebrek aan eetlust enz. De behandeling is niet slechts op deze lichamelijke verschijnselen gericht, maar ook op de psychische symptomen, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de normalisering van het dagelijks leven, bijvoorbeeld de eetgewoonten, rustpauzen, nachtrust enz.
 

Colitis ulcerosa

Een ernstige en meestal chronische vorm van darmontsteking van de dikke Colitis ulcerosa darm is colitis ulcerosa, waarbij zweren in het darmslijmvlies worden gevormd. De oorzaken zijn niet bekend. Behalve psychische factoren kunnen ook infecties door virussen en bacteriën of een familiaire aanleg voor allergische reacties een rol spelen. Bloederige, etterige en slijmerige stoelgang kan plotseling, maar ook geleidelijk optreden, vaak gepaard met kramptoestanden. Koorts, gewichtsverlies en gebrek aan eetlust zijn veel voorkomende symptomen, samen met overgevoeligheid voor melk, eieren en andere voedingsmiddelen.

De ontsteking en de zweren treden zelden in het laatste gedeelte van de dunne darm op. De behandeling is dikwijls langdurig en moeizaam. Uitgebreide laboratoriumtests, darmspiegeling en bloedonderzoek zijn noodzakelijk, omdat de zweren nogal eens tot kanker kunnen ontaarden.
 

Appendix

Ontsteking van de appendix (wormvormig aanhangsel) van de blindedarm wordt abusievelijk blindedarmontsteking genoemd. Appendicitis treedt meestal acuut op, met hevige pijn in de rechter onderbuik, gespannen buikmusculatuur daar ter plaatse, beslagen tong, koorts met temperatuurverschil van één graad of meer tussen oksel-en rectummeting. Wanneer de patiënt gaat liggen, trekt hij vaak onwillekeurig het rechterbeen naar zich toe. Ook is er pijn bij het lopen. Wanneer appendicitis wordt vermoed, zelfs bij nog slechts geringe klachten, is doktersadvies dringend gewenst: operaties verlopen altijd veel vlotter, wanneer de appendicitis nog niet te ver voortgeschreden is. Bij acute appendicitis of het vermoeden ervan wordt onmiddellijk geopereerd om ernstige complicaties als perforatie en buikvliesontsteking te voorkomen.