Tegen obstipatie (verstopping)

>
>

Laxeermiddelen tegen obstipatie

De klassieke laxeermiddelen kunnen in twee groepen worden verdeeld : de onschadelijke, die de darmwand niet irriteren, en de schadelijke, vooral die welke fenolftaleïne bevatten. Alle laxeermiddelen kunnen onmiddellijk de ontlasting regelen, maar ze zijn niet in staat de ingewanden weer op de juiste wijze te laten functioneren. Als u met het gebruik van laxeermiddelen begint, kunt u er niet meer mee stoppen. Uw darmen reageren op den duur alleen nog maar op het tabletje dat u ’s avonds inneemt.

Behandelen verstopping

De homeopathie is in staat om verstopping of obstipatie zowel op de ene als op de andere manier te behandelen, dus met laxeermiddelen en door ‘training’ van de ingewanden. De homeopathie kan de ingewanden weer uit zichzelf leren functioneren door middel van een diepgaande behandeling, onder leiding van een arts. Maar de homeopathie levert ook laxerende middelen. En die kunt u vinden in het schema hieronder. Wel moet de keuze van een dergelijk middel steeds afgestemd worden op het uiterlijk van de natuurlijke ontlasting en niet op het resultaat bij gebruik van agressieve laxeermiddelen. Men zal het gebruik van die laatste middelen dus achterwege moeten laten om te kunnen beslissen over de geschiktste homeopathische behandeling.

Als u al lange tijd gewend was laxeermiddelen te gebruiken, kunt u er maar beter niet te abrupt mee stoppen. Een geleidelijke ontwenning zal u minder het gevoel van een ‘gemis’ geven.

Canadese Kankerwortel

Hydrastis canadensis of Canadese kankerwortel is een plant van Noord-Amerikaanse oorsprong. De Indianen gebruikten ze vanwege haar belangrijkste bestanddeel: een gele kleurstof. Voor de Amerikaanse artsen van de officiële geneeskunde was het een urineafdrijvend, bloedstelpend en ontlastingbevorderend middel. Een goede plant tegen obstipatie.

Voor de homeotherapeuten is het een geneesmiddel tegen chronische ontsteking van de slijmvliezen (neusverkoudheid, voorhoofds- en kaakholteontsteking, ontsteking van de neuskeelholte, ontsteking van het strottehoofd, bronchitis, ontsteking van de urineleider, blaasontsteking en baarmoederontsteking), als deze tenminste gepaard gaat met een dikke, gele afscheiding. Ook is het een medicijn dat toegepast wordt bij leverontsteking.

Behandeling verstopping of obstipatie afhankelijk van soort ontlasting

  • verstopping zonder aandrang om op de ontlasting te persen: Hydrastis canadensis
  • verstopping mèt aandrang, echter zonder resultaat: Nux VOMICA
  • zeer moeilijk ontlastingsproces, zelfs bij een zachte ontlasting: Alumina
  • ontlasting in de vorm van kleine harde knikkers als ‘schapekeutels’: Magnesium muriaticum
  • verstopping tijdens de menstruatie: Graphites
  • verstopping gedurende de zwangerschap: Hydrastis canadensis
  • verstopping na de bevalling: Hydrastis canadensis
  • verstopping door onmatig gebruik van laxeermiddelen; de verstopping verergert naarmate men vaker laxeermiddelen gebruikt: Nux VOMICA
>
>