Verstopping darmen: oorzaken en tegenmiddelen

>
>

Verstopping darmen

Wanneer de darminhoud te lang in het maagdarmkanaal verblijft of wanneer de endeldarm niet regelmatig wordt geledigd, wordt de stoelgang hard, omdat er teveel vocht aan wordt onttrokken. Dan treedt verstopping (obstipatie) op.

De darmfunctie wordt gemakkelijk verstoord door verfijnde, slakkenarme gerechten (meelprodukten), snoep, chocolade, enz. Het belang van ballaststoffen die de darm vullen, zoals zemelen, grof brood, groenten en fruit (overigens gezond voedsel!) kan niet genoeg worden onderstreept.

 

Oorzaken van verstopping

Van verstopping kan pas worden gesproken, wanneer het normale ritme van de stoelgang (bij sommigen één of meer keren per dag, bij anderen twee of drie keren per week) is verstoord. De oorzaken zijn niet altijd gemakkelijk te achterhalen, omdat veel mensen van nature een zekere darmtraagheid vertonen en omdat vaak ook gemoedstoestanden een rol kunnen spelen (ergernis, zorgen enz.). Verkeerde voeding en gebrek aan beweging zijn echter de meest voorkomende oorzaken. Soms bestaan organische afwijkingen, die dan uiteraard moeten worden behandeld. Mensen met aambeien of pijnlijke fissuren (aarskloven) tonen soms de neiging de stoelgang te lang op te houden, zodat geleidelijk verstopping intreedt.

Middelen tegen verstopping

De veel te veel en te onpas gebruikte medische laxeermiddelen zijn uit den boze, omdat ze de heilloze kringloop van gewenning op gang brengen. Dergelijke middelen mogen uitsluitend op doktersvoorschrift worden ingenomen, speciaal bij kinderen onder 6 jaar en be­jaarden. Wanneer de verstopping niet wijkt bij milde en natuurlijke preparaten als pruimen en abrikozen, en ook het glijmiddel paraffine-olie niet helpt, is advies van de dokter dringend gewenst, zeker voor zwangere vrouwen.

 

Kinderen

Kinderen moeten van jongs af aan eraan worden gewend regelmatig naar het toilet te gaan, bij voorkeur op vastgestelde tijdstippen, bv. na het ontbijt. De stoelgang is een natuurlijk gebeuren, dat in geen geval mag worden onderdrukt.

>
>